Tarieven

Abonnementen/contributie voor de groepslessen
bij Yoga en Pilates Den Bosch / Bamboe Hart

Abonnementsgelden per 1 januari 2023

1 les per week                   maand abonnement           37,50  pm   (zijn 5 lessen per maand )
1 les per week                   halfjaar abonnement          215 ineens   (zijn 5 lessen per maand)
1 les per week                   jaar abonnement                 420  ineens  (zijn 5 lessen per maand)

2 lessen per week              maandabonnement              47,50 pm   (zijn 10 lessen per maand)
2 lessen per week              half jaar abonnement           275 ineens
2 lessen per week              jaar abonnement                  530,00 ineens

onbeperkt per week       maandabonnement            52,50  pm   
onbeperkt per week       halfjaar abonnement           300 ineens
onbeperkt per week       jaar abonnement                 550 ineens

                                                                     

Privélessen
Privé les voor 1 persoon: 45 euro / uur
Privé les voor 2 personen of meer: 35 euro / uur per persoon

NB. Bamboe hart hanteert 1 maand opzegtermijn.

Het voordeel bij Bamboe Hart is dat je kan wisselen van lesuur zonder het aan te geven.
Je zit niet vast aan 1 vast uur per week
maar mocht het ene uur je niet uitkomen kun je gebruik maken van een andere tijd of lesuur.

Losse lessen

Voor mensen die onregelmatig sporten is het mogelijk om losse lessen te kopen of een 10 lessen kaart aan te schaffen. Kosten van een 10 lessen kaart bedrage € 110,=  en losse lessen kosten € 12,50
de 10 ritten kaart is vier maanden geldig.

Wil je eerst een proefles volgen? Dat kan!

Een proefles kost € 10,00

Aroma massage 
De kosten van de aroma massage 
60 minuten   45 euro 

 

Betalingen

Betalingen geschieden per eerste van de maand. Dit kan middels overschrijving op ING bankrekening nummer: IBAN NL41INGB0005313136 t.n.v. Bamboe Hart te ‘s-Hertogenbosch.

Bij het afsluiten van een abonnement, betaalt u eenmalig inschrijfgeld van € 15,00.
Bamboe Hart houdt zich het recht voor prijzen en tijden te wijzigen.

BamboehartOpen

Algemene voorwaarden en bepalingen van Body n Mind Centre Bamboe Hart:

Indien u gezondheidsklachten heeft dan dient u dit voorafgaand aan de les kenbaar te maken. Yoga en Pilates Den Bosch / Bamboe Hart aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal, schade aan eigendommen, alsmede voor ongevallen, blessures en/of letsel.

Het dragen van schone sportkleding en het gebruiken van een handdoek is verplicht. Pilates en Yoga lessen kunnen op blote voeten, sokken of yoga schoeisel. Ik raad u aan om wat te drinken mee te nemen.

Mobiele telefoontjes zijn niet toegestaan in de trainingsruimten, alleen in noodgevallen en in overleg.

De lessen gaan door bij een minimaal aantal van 4 personen.

Bamboehart hanteert 1 maand opzegtermijn.
Dus als u opzegt in januari  betaalt u ook nog februari en in die maand mag u natuurlijk ook nog gebruik maken van de lessen.
Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
Lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
Voor leden met een doorlopend abonnement geldt ook een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Je dient schriftelijk of per email op te zeggen.
Het volledig bestaande lestegoed komt te vervallen zodra het abonnement is beëindigd ook nog eventueel openstaande inhaallessen.
Er wordt geen restitutie verleend voor overgebleven lessen. 
Een strippenkaart verloopt automatisch er is geen mogelijkheid van tussentijds opzeggen van de strippenkaart.

Het lesgeld is het bedrag dat staat vermeld op de site van Bamboe Hart.
Bamboe Hart heeft het recht het lesgeld tussentijds aan te passen. 
Bij beëindiging van het abonnement komt het volledige openstaande lestegoed te vervallen
Restitutie is niet mogelijk.