Body n Mind Centre Bamboe Hart

 • Indien u gezondheidsklachten heeft dan dient u dit voorafgaand aan de les kenbaar te maken. Body n Mind Centre Bamboe Hart aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal, schade aan eigendommen, alsmede voor ongevallen, blessures en/of letsel.
 • Het dragen van schone sportkleding en het gebruiken van een handdoek is verplicht. Pilates en Yoga lessen kunnen op blote voeten, sokken of yoga schoeisel. We raden u aan om wat te drinken mee te nemen.
 • Mobiele telefoontjes zijn niet toegestaan in de trainingsruimten, alleen in noodgevallen en in overleg.
 • De lessen gaan door bij een minimaal aantal van vier personen.
 • Bamboehart hanteert 1 maand opzegtermijn. Dus als u opzegt in januari  betaalt u ook nog februari, in die maand mag u natuurlijk ook nog gebruik maken van de lessen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 • Lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Voor leden met een doorlopend abonnement geldt ook een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Je dient schriftelijk of per email op te zeggen.
 • Het volledig bestaande lestegoed komt te vervallen zodra het abonnement is beëindigd, dit geldt ook voor nog openstaande inhaallessen.
 • Er wordt geen restitutie verleend voor overgebleven lessen. 
 • Een strippenkaart verloopt automatisch er is geen mogelijkheid van tussentijds opzeggen van de strippenkaart.
 • Het lesgeld is het bedrag dat staat vermeld op de website.
 • Body n Mind Centre Bamboe Hart behoud zich het recht de hoogte van het lesgeld tussentijds aan te passen.